Meny

Om den kommande webbplatsen


Sveriges Psykologförbund har tillsammans med Sveriges Elevkårer, Lärarnas Riksförbund och Stiftelsen Företagsam beviljats medel från Allmänna arvsfonden att bygga en webbplats under den väletablerade Psykologiguiden.se där främst ungdomar, men även deras föräldrar och lärare, ska få ett virtuellt kunskapsstöd med kvalitetssäkrad information när det gäller psykisk hälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Många barn och ungdomar lider idag av stress, psykiska problem och funktionsnedsättningar. Detta försämrar deras livskvalitet och skapar särskilda svårigheter i skolarbetet. Ungdomar drabbas också ofta hårt av att kamrater, föräldrar, lärare och andra vuxna i deras omgivning har bristande kunskap om och förståelse för deras problematik.

Tidiga och förebyggande åtgärder är ytterst viktiga för att främja psykisk hälsa i samhället. Ingen sektor av samhället har bättre förutsättningar än skolan att göra det. Trots det är det i dag många skolor som har långt kvar när det gäller att anpassa pedagogik, organisation och miljö till barn med särskilda behov.

Förändringar i skolans sätt att möta ungas individuella svårigheter kan bara åstadkommas genom åtgärder av skolans professionella, dvs. skolledningar, lärare och elevhälsa. Men genom folkbildning kan det också bildas opinion för att de politiska beslutsfattarna, som ytterst svarar för dimensionering av skolans resurser, ska ta sitt ansvar för att främja psykisk hälsa hos unga.

En webbplats med lättillgänglig och evidensbaserad information kan också bli ett verktyg i händerna på vårdnadshavare - med drabbade unga och övriga familjemedlemmar - såväl som elever på högstadiet och i gymnasiet. Dessa grupper har idag mycket begränsade insikter i vad skolan kan göra för ungas psykiska hälsa.


Arbetet med Psykologiguiden UNG

Webbplatsen kommer att byggas upp under 2018, 2019 och i slutet av 2020 beräknas den vara klar med artiklar, filmer, poddar, frågor och svar etc., men den kommer givetvis fortsätta att vara en levande webbplats där nytt innehåll hela tiden publiceras.


Just nu!

Under våren 2018 påbörjade Sveriges Elevkårer ett pilotprojekt i ett antal utvalda skolor för att ta reda på vad unga vill ha på den nya webbplatsen. Det arbetet kommer att fortsätta under hösten.

Samtidigt har vi lagt ut denna första webbplats med enkätfrågor till unga, deras föräldrar och lärare i syfte att få in så många tips som möjligt för att kunna prioritera innehållet på den kommande webbplatsen.


Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Projektledare:

Elinor Schad, fil. dr i psykologi, leg. psykolog samt specialist i pedagogisk psykologi.

» Mejla Elinor

Redaktör för Psykologiguiden UNG:

Kajsa Heinemann, journalist

» Mejla Kajsa
I samarbete med: