Växa tillsammans

Längtan efter kärlek är en oerhört stark drivkraft och de flesta längtar efter att förälskelsen ska övergå i en varaktig kärleksrelation. Ändå följs förälskelsefasen hos många av en besvikelse. Den andre personen motsvarar inte längre förväntningarna och tvivel uppstår - är det här rätt person för mig? Ibland är svaret nej – men det finns en enorm potential att växa tillsammans om ni tar vara på möjligheten.

Hur vi väljer partner och vad vi förväntar oss av en partner beror i stor utsträckning på erfarenheter och föreställningar från barndomen, och mycket av detta är omedvetet. Det visar sig bland annat genom det anknytningsmönster vi har utvecklat i barndomen och som påverkar hur vi relaterar till andra även som vuxna.

Vi har en tendens att välja en partner som vi känner igen oss i, som under uppväxten har formats av positiva erfarenheter som liknar våra egna, men som också bär på ouppfyllda behov som liknar de vi själva bär med oss. Men vår partner kan ha en helt annan strategi för att hantera det än vad vi själva har.

T.ex. kan en person som är rädd för att bli avvisad ha som strategi att inte visa ilska medan en annan gör tvärtom och genom provokation försöker tvinga till sig det hen behöver.

Efter den första förälskelsen

Under förälskelsen upplever vi de goda sidorna, svårigheterna kommer oftast sen, när förälskelsen istället kan omvandlas till en maktkamp. Förväntningar och försvarsstrategier kolliderar och båda känner sig svikna av den andre, eftersom ingen får sina behov uppfyllda.

Det här är en fas som de flesta par behöver anstränga sig för att komma igenom, men hur svårt det är beror till stor del på i vilken utsträckning individerna i paret bär oläkta känslomässiga sår med sig. Ju större dessa sår är, desto större blir utmaningen - men också möjligheten att växa genom relationen.

För att växa tillsammans behöver viljan finnas. Vi behöver framförallt vilja förstå vår partner och vara villiga att se närmare på oss själva.

Vi behöver också vara beredda att lägga ner tid på relationen och inse att det är ett långsiktigt arbete. Först då kan vi röra oss mot större intimitet, där vi vågar öppna upp till vårt inre och verkligen dela med oss av oss själva utan censur.

Genom att göra det arbetet kan vi successivt utveckla en mogen kärleksrelation där vi verkligen känner varandra, men ändå fullt ut accepterar varandra, med våra olikheter och svagheter. Och även om kärleken känns självklar har vi lärt oss att den behöver vår uppmärksamhet för att inte kvävas …

Vad ni kan göra för att utvecklas tillsammans

- Prioritera relationen. Många glömmer detta när förälskelsefasen är över, men att ge varandra tid och uppmärksamhet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna växa tillsammans i relationen, och motverka att relationsproblem uppstår.

- Lyssna när du lyssnar! Försök för en stund att helt koncentrera dig på att förstå din partner. Visa att du lyssnar genom förstående kommentarer istället för att avbryta och försöka försvara eller förklara dig. Försök verkligen sätta dig in i hur din partner känner sig. Senare kan ni byta roller – men så länge du är den som lyssnar – lämna dig själv utanför!

- Om du upplever att du har relationsproblem behöver du öppna dig för att se en del av dig själv som du inte är medveten om. Du får se: Dig själv som känner sig sårad, dig själv som inte kan förlåta, dig själv som känner dig övergiven, dig själv som vill ha kärlek ... Det handlar inte om den andra personen, utan om hur du upplever den personen just nu.

Försök att se att det är inom dig själv problemet finns, och att du behöver acceptera det du ser i dig själv - även det motstånd du känner gentemot din partner.

När du ser sanningen om dig själv börjar motståndet lösas upp. (Det kan naturligtvis innebära att konsekvenserna av det är att lämna en relation där du exempelvis inte blir bemött med respekt, men du lämnar i så fall på grund av respekt för dig själv, utan att anklaga den andre personen).

- Medveten närvaro, eller mindfulness, kan hjälpa dig att förstå och uppleva dig själv och din partner utan att döma och fastna i tolkningar om den andra personen som är baserade på rädslor och gamla erfarenheter.

- Ta möjligheterna att lära dig mer om kommunikation genom att läsa böcker, gå en kurs – eller om det känns som att ni har kört fast – sök upp familjerådgivningen eller en psykolog/psykoterapeut som arbetar med parterapi.