Sexualitet

Sexualiteten är en stark drivkraft. Denna kraftfulla energi som är livsnödvändig för vårt fortbestånd är också ett grundläggande behov. Den driver oss att söka kärlek och närhet, påverkar hur vi tänker och känner och har stor betydelse för vår psykiska och fysiska hälsa.

Sexualiteten omfattar så mycket mer än samlag. Den sexuella energin uttrycks i och är en del av vår personlighet; hur vi söker kärlek, värme och kontakt, hur vi tar i varandra och inte minst genom våra känslor och handlingar. Det är ett finstämt samspel med kroppens biologi och våra samlade ackumulerade erfarenheter genom uppfostran och social påverkan.

Sexualitetens biologi

Biologiskt aktiveras det autonoma nervsystemet vid sexuell stimulans så att andning, puls och blodtryck ökar, även muskelspänningen ökar.

Ett ökat blodflöde till underlivet ger erektion hos mannen och lubrikation hos kvinnan.

Könshormoner påverkar bland annat hypotalamus och talamus i hjärnan, där hormonkänsliga neuroner finns, vilket i sin tur stimulerar sexuellt beteende.

Hos kvinnan spelar oxytocin en stor roll, det samverkar med kvinnligt könshormon – österogen - och påverkar romantiska känslor och sexualiteten hos kvinnor.

Hos mannen är det underliggande hormonet inte oxytocin utan det manliga könshormonet testosteron, som är förknippat med aggressivt beteende. Studier har visat att hjärnbasen (hypotalamus och talamus) är mer aktivt hos män vid sexuell stimulans, medan hjärnbarken är mer aktivt hos kvinnor. Det kan tolkas som att kvinnors upplevelser är mer förknippat med helhet och sammanhang medan det för män är mer av en direkt, inre upplevelse.

Sexualitetens psykologi

Men även om den biologiska grunden är densamma och sexualiteten är ett naturligt behov, så är sexualitetens uttryck något som har stark kulturell prägling. Sexualitetens tillåtna uttryck har tämjts och dirigerats på olika sätt.

Även om vi i vår tid och i vår del av världen har en relativt öppen syn på sexualitet finns det stora variationer, inte minst beroende av religiös tillhörighet. Det är exempelvis relativt vanligt att samlag före äktenskap inte är accepterat inom vissa religioner. Och bakom det frivilliga valet att leva i celibat – utan sex – ligger ofta (men inte alltid) religiösa motiv.

Grunden till de laddningar sexualiteten kommer att få för oss grundläggs tidigt i barndomen; det är exempelvis samma hormon, oxytocin, som utsöndras vid amning som vid sexuell stimulans för kvinnan. Om kramar och kroppskontakt har varit något naturligt och kärleksfullt (utan incestuösa övertoner) under uppväxten, grundläggs förutsättningarna för att sexualiteten får en positiv laddning senare i livet.

Och omvänt; har man som barn varit utsatt för sexuella övergrepp, eller att kontakten med någon vuxen i barnets närhet har haft incestuös laddning även om inget konkret har hänt, så kommer det att hämma barnets utveckling och kan innebära att det blir svårare som vuxen att njuta av sex.

Vad du kan göra för att utveckla din sexualitet

Var lyhörd för dig själv och vad du verkligen önskar

Låt dig inte dras med av andra; vad du tror att du ”borde” vilja eller inte. Lyssna på din egen inre röst.

Många är fixerade vid orgasm och utlösning, och ser kramar, närhet, smek och beröring och själva penetrationen fram till orgasm bara som ett medel att nå dit. Det blir oerhört fattigt.

Andra fastnar i tekniken, och tror att svaren ligger i diverse hjälpmedel eller ställningar. Naturligtvis kan det ha betydelse; det är exempelvis ofta lättare (i en heterosexuell relation) för kvinnan att få orgasm om hon ligger ovanpå mannen. Men om du tillhör dem som ser samlaget som ett medel för att nå någonstans har du mycket att vinna på att stanna upp och försöka bli mer närvarande i nuet. Låt det innevarande ögonblicket bli allt. Läs mer om Mindfulness

Om du inte är nöjd med hur det fungerar för dig, försök avtäcka var problemet verkligen ligger, t ex:
  • Har du tabun och hämningar som stör dig?
  • Har du svårt att tala om hur du vill ha det – eller vet du inte hur du vill ha det?
  • Blir du inte bemött på ett kärleksfullt sätt av din partner?
  • Kan du njuta av sex på egen hand – om inte – varför? 
  • Blir sex en prestation?
  • Har du svårt att känna lust?
  • Är sex som en drog – något du använder för att täcka över ångest eller oro?

Stanna inte vid att känna missnöje. Kartlägg problemet och försök att göra något åt det. Lägg inte ansvaret på någon annan för något så viktigt!

Oavsett vad du kommer fram till att problemet är, om det känns överväldigande eller inte så svårt att lösa - eller om du inte förstår vad problemet egentligen handlar om: Försök lyssna på dig själv och identifiera någonting som du kan börja med. Fastna inte på det som känns omöjligt, utan bryt ner det till någonting som du känner att du kan göra.

Det viktigaste är att börja någonstans, sen kan det ena ge det andra. För någon kanske det handlar om att läsa sig till mer kunskap, för en annan att våga öppna sig och prata om sex med vänner och partners. För andra kan det handla om att söka professionell hjälp. Men för alla handlar det om att lyssna till sin egen inre röst.