Mentorskap

Begreppet mentor kommer från antiken, närmare bestämt från det trojanska kriget. Odysses lämnade sin son i sin vän Mentors vård när han var i krig. Sedan dess har det utvecklats till att mer generellt betyda att en äldre person överför kunskap och erfarenheter till yngre personer.

I dagens arbetsliv finns en större ömsesidighet mellan mentorn och ”adepten” ibland kallad protegén”, även om det finns skillnader mellan olika länder. I USA har mentorn en mer beskyddande och karriärbefrämjande ställning. I Europa är detta inte lika uttalat, även om det ofta förekommer att adepten får tillgång till mentorns nätverk. Även i skolans värld så används begreppet mentor. Det som förr kallades klassföreståndare heter i dag ofta mentor. Syftet är att i skolan utveckla en mer individuell lärandeform.

Skillnaden mellan coach och mentor är inte solklar. En skillnad är ofta att coachen är en professionellt utbildad person som kan hjälpa till under en begränsad tid. Mentorn är oftare en person som genom sin ställning och livs- och yrkeserfarenhet kan bidra till att hjälpa en oftast yngre person under en längre tid.

Det blir allt vanligare att mentor blir en andra karriär när man vill trappa ner efter ett långt yrkesverksamt liv. Men det förekommer också fortfarande ideella mentorer. Det finns företag som rutinmässigt utser mentorer till nyanställda för att hjälpa dem in i det nya arbetet. Till en viss grad kan chefen vara en mentor till en anställd, men det har sina uppenbara begränsningar. Frågor som berör relationen mellan chef och underordnade kan vara svåra att ta upp. En grundsten i relationen mellan mentorn och adepten är att det ska råda tystnadsplikt – från bägge håll. Annars blir det svårt för att inte säga omöjligt att ha förtroliga och djupgående samtal.

Varför en mentor?

Om du funderar på att skaffa en mentor är det viktigt att börja med att tänka igenom vad du vill ha ut av mentorskapet. Syftet är inte att du bara ska lyssna till mentorn och därefter göra som han föreslår. Målet är att du ska förbättra dina egna möjligheter att göra bra livsval.

Det kan röra sig om att du vill att mentorn ska hjälpa till att förbättra ditt självförtroende på arbetet eller inför att söka nytt arbete eller karriär.

Speciellt för ungdomar och studenter är det viktigt att det finns tillgång till individuell och personlig rådgivning, så att man själv kan styra och reflektera över sina val. Här kan en mentor verkligen bidra med sin egen kompetens och livserfarenhet.

Om du redan har arbete så kan en mentor hjälpa dig att fungera bättre på ditt nuvarande jobb. Eller bidra till att du effektivare kan kompetensutveckla dig själv.

Hur hittar jag en mentor?

Oavsett vad du vill ha ut av ett mentorskap så försök att på egen hand hitta en mentor. Se dig omkring och försök få en person som du har förtroende för att ställa upp. Det bör dock inte vara någon ur den närmaste vänkretsen, utan någon som kan se mer objektivt på dig, dina resurser och brister.

Även om det går att ha en informell kontakt med en mentor är det absolut att föredra att ni skriver ett ”kontrakt” på vad mentorskapet innebär. Annars kan det leda till att man inte vill störa mentorn med sina funderingar och frågor. Omvänt så kommer mentorn att ta sitt uppdrag på större allvar. Annars finns en stor risk att situationen urartar till en fikastund. I och för sig trevligt, men inte speciellt konstruktivt.