Ledarskapsutveckling

Det är inte alltid så lätt att se den ”goda ledaren”. Allt fungerar på arbetsplatsen, de anställda trivs, produktionen fungerar och resultatet ser bra ut. Som så ofta förstår man att något är bra först när det inte är det. Den som en gång arbetat på en arbetsplats med dåligt ledarskap vill inte uppleva det igen.

Denna ”osynlighet” av den goda ledaren kan också innebära problem. Eftersom allt fungerar; varför ska ett företag/organisation satsa pengar och resurser på att utveckla sina chefer/ledare? Det finns också en myt om att vissa är födda ledare. Men även om vissa av oss har bättre förutsättningar att bli bra chefer/ledare så innebär det inte att även dessa personer också behöver stöd och möjligheter att utveckla sitt ledarskap.

Den som blivit befordrad till chef vet att även om man är duktig i själva yrket så är det en helt annan sak att bli chef, speciellt om det är över tidigare arbetskamrater. Plötsligt ska man hantera personalfrågor, med utvecklings- och lönesamtal. Att vara chef/ledare är ett yrke som behöver en ständigt uppdaterad kompetens.

Hur blir man en bra chef?

Vad utmärker det goda ledarskapet? En grundpelare är att chefen/ledare har en god självkännedom och kan leda sig själv och sina anställda mot de mål som ställs på arbetsplatsen/organisationen. Chefen/ledaren måste också se till att det är attraktivt att arbeta där. Hög personalomsättning kostar mycket pengar. Därför är det är viktigt att chefen/ledaren utvecklar en hög social och emotionell kompetens; att han/hon har ett coachande förhållningssätt mot de anställda.

Externa nätverk

Det är ofta en ensam och utsatt position att vara ledare/chef. Det är en mycket god idé att skapa ett externt nätverk av personer som man kan diskutera olika frågor och problem med. Ofta är det också bra att ha ett mer formellt stöd, som en coach och/eller en mentor. Dessa ska ha tystnadsplikt, så att det är möjligt att diskutera även känsliga frågor.

Lär av andras erfarenheter

Det finns också en mängd mangementlitteratur, böcker och tidskrifter, som kan ge goda råd och tips om hur man kan utvecklas som chef och ledare. Det finns också tester som hjälper chefer att förbättra sin självkännedom.

Balans i livet

Det är viktigt för en chef att försöka att ha balans i livet . Som chef har man stort ansvar för både personalen och verksamheten. Det är lätt hänt att man arbetar för mycket och har svårt att dra gränsen mellan arbete och fritid. Det är viktigt att prioritera den egna hälsan och se till att man får utrymme i almanackan för egen tid.

Utbildningar

Eftersom arbetslivet idag är i ständig utveckling så är det viktigt att chefer/ledare också deltar i utbildningar som syftar till att utveckla chefskapet och ledarskapet. Det finns en mängd olika kurser och utvecklingsprogram för chefer. Ledarutveckling i form av coaching och mentorskap har visat sig vara mycket effektiva former för att utveckla ledarskapet.

Teamutveckling

De som är chefer över ett område behöver också kunna samverka med chefer inom andra avdelningar i företaget/organisationen, inte minst i ledningsgrupper. För att bli en effektiv ledningsgrupp krävs det ofta insatser i form av teamutveckling och teamcoaching.