Karriärplanering

Även om du tycker att du har ett bra arbete som du trivs med, anständig lön, bra chefer och arbetskamrater kan det vara bra att karriärplanera. Med jämna mellanrum så blir det en lågkonjunktur och risken för att bli arbetslös ökar drastiskt.

Din personliga situation kan också ändras så att det är omöjligt att fortsätta med det arbete du har. Ytterst få har idag samma arbete hela livet. Och få vill också ha det. Faktum är att ditt val av arbete och karriär är ett av dina livsavgörande beslut som kommer att påverka dig på många olika plan. Så det är ofta mer korrekt att använda begreppet ”Livs- och karriärutveckling”. Erfarenheter visar klart att det är definitivt värt att göra en genomarbetad planering. I sammanhanget är det viktigt att förstå att en planering inte innebär att man bundit upp sig för hela sitt liv. Självklart kan du göra nya val om det av olika skäl visar sig att du satsat fel.

Det är skillnad att karriärplanera under galgen – d v s när du av olika skäl, t ex en uppsägning tvingas till det och när du själv vill utvecklas och göra karriär inom ditt yrkesområde inom eller utom det egna företaget. Eller kanske pröva något helt nytt. Men oavsett varför du vill – eller måste göra en livs- och karriärplanering så finns det grundläggande frågor, problem och möjligheter som du bör beakta. Den till synes enklaste lösningen är inte alltid den bästa för dig. Ofta finns alternativa vägar och möjligheter som du kanske inte ens reflekterat över. Och det är här som karriärplanering och coachning (se separat artikel) har sina stora förtjänster.

Vad kan jag göra själv?

Om du gör det systematiskt, och kanske också tar professionell hjälp, så kommer du att ha en stabil grund att stå på. Här nedan följer fem beprövade steg som du kan ha som en utgångspunkt till din planering.

1. Nulägesanalys och livslinjen

Det är viktigt att se både din livssituation och arbetssituation idag, men också hur du hamnat här. Hur ser din livslinje fram till nu ut? Är du nöjd med din livskvalitet – Vad vill du ha för livskvalitet?

2. Självanalys och självinsikt

Den här punkten kan du dela in i tre undergrupper:

  • Personliga egenskaper eller ”Vem är jag”. Självanalysen syftar till att du ska se dina starka sidor och vilka egenskaper du har som person.
  • Vad kan jag? Här inventerar du vad du har för kompetens och erfarenheter. Men också vad som intresserar och engagerar dig.
  • Värderingar. Gå igenom dina innersta, personliga värderingar och även dina karriärvärderingar.
3. Personlig vision/framtidsdrömmar

Hur ser egentligen din personliga vision ut. Vilka är dina önskningar, drömmar och visioner för framtiden?

4. Mål och delmål

Att du har visioner och drömmar räcker inte. För att effektivt kunna genomföra en förändring är det är viktigt att göra upp konkreta skriftliga målbilder av dina visioner inte bara inom arbetslivet utan även för din fritid, hälsa och relationer.

5. Personlig handlingsplan

I grunden är det ju du själv som har ansvar för ditt liv och din livs- och karriärutveckling. Så utifrån vad du kommit fram till under punkterna ovan så är det viktigt att omsätta det i en personlig handlingsplan utifrån punkterna ovan.

Hur får jag hjälp?

”Känn dig själv” stod det inhugget i ovanför entrén i oraklet i Delphi. Det är ju lätt sagt och även om du försöker vara ärlig mot dig själv och arbetar systematiskt så kan det behövas en personlig, professionell handledning.

Via ”Hitta en psykolog” i högerkolumnen kan du också hitta psykologer som är specialiserade inom detta område, så att du kan få personlig handledning.

Om du är i en situation där du riskerar att bli uppsagd så finns idag stora möjligheter att arbetsgivaren, facket eller samhället kan hjälpa dig att få någon som kan stödja dig under förändringsprocessen.