Dåligt ledarskap

Dåligt ledarskap är orsak till många problem på en arbetsplats och kan få förödande konsekvenser. Samtidigt så är det inte alltid så enkelt att i en konkret situation definiera vad som är dåligt ledarskap.

Räcker det med att man som anställd tycker att man har en dålig chef? Är det alltid den närmaste chefens fel att en arbetsgrupp eller avdelning inte fungerar tillfredsställande? Varför fungerar en person utmärkt som chef i ett sammanhang men dåligt i ett annat?

Det går att ha en krass produktiv och ekonomisk syn på detta. Om en arbetsplats underpresterar utifrån de givna resurserna av anställda, maskiner, kompetens etc, kan det vara ett tecken på chefen misslyckats och åtgärder måste vidtas.  Likaså när anställda ”röstar med fötterna” och byter arbete så att personalomsättningen blir extremt hög. Det påverkar också i hög grad produktionen/verksamheten och det ekonomiska resultatet. Eller när det blivit en så dålig stämning i en arbetsgrupp eller avdelning att olika typer av trakasserier florerar bland de anställda.

Dåligt ledarskap kan dock vara ett betydligt större problem än att enskild chef/ledare är oduglig. Ett bevis för detta från idrottsvärlden är att när det går dåligt för ett fotbollslag så kickas tränaren och en ny tränare som ska ”frälsa laget” kontrakteras. Ibland fungerar det, men långt ifrån alltid. Huvudproblemet kan ligga i själva spelartruppen, med t ex svårlösliga motsättningar spelarna emellan. Eller i klubbens ledning som inte förmår att få fram resurser nog att skapa en bra spelartrupp.

Exemplen kan göras många men i grunden innehåller de nästan alltid samma element. När en chef/ledare inte mäktar med att i bred mening tillgodose en arbetsgrupps behov och/eller inte förmår att kommunicera med gruppen, så kan det sägas vara ett dåligt ledarskap.

Men det behöver alltså inte betyda att det är så enkelt att det bara är den närmaste chefens fel att det går över styr. Dåligt ledarskap kan mycket väl utgå ända från toppen av en organisation eller ett företag och själva organiseringen av arbetet kan också vara dålig. En chef/ledare på mellannivå kan själv vara utsatt för dåligt ledarskap och i praktiken ställas inför en omöjlig situation. Något som i praktiken gör det mycket svårt, för att inte säga omöjligt för underlydande chefer och anställda att prestera ett fullgott jobb.

Det kan också gälla för en VD som har en otydlig styrelse eller en chef inom offentlig sektor som har en politisk nämnd som inte klarar sitt uppdrag och ge tydliga direktiv.

Motsatsen till dåligt ledarskap är förstås det goda ledarskapet. Ett bra ledarskap upptäcker och åtgärdar problem på alla nivåer i företaget/organisationen på ett tidigt stadium, så att de inte blir verkligt allvarliga problem. (Se artikel om ledarskapsutveckling)

Vad kan man göra?

Som organisation

Om problem på arbetsplatsen/organisationen ser ut att bero på dåligt ledarskap så kan ett första steg vara ge chefen tillgång till extern coachning (se artikel) och följa upp med att chefen får en mentor (se artikel) Men ibland räcker inte dessa åtgärder utan det behövs mer omfattande insatser med externa konsulter som arbetar med hela organisationen. Ofta ger det ett bra resultat. Men det är nästan alltid en mödosam och långvarig process. Inte alltför sällan blir lösningen en annan än de olika intressenterna förväntat sig. Den ”uppenbara, synliga” orsaken kan mycket väl dölja större och allvarligare problem.

Som anställd

Om möjligt prata med berörd chef. Arbetsgruppen kan gå till högre chef och påpeka situationen. Finns lokal fackklubb kan den hjälpa till.