På Jobbet

Lite förenklat finns det två huvudaspekter på ett arbete: själva arbetet och utvecklingsmöjligheterna, samt arbetsmiljön inklusive relationer med arbetskamrater och chefer. Båda dessa faktorer har alltid en betydelse för hur du trivs och fungerar på arbetet. Men hur man påverkas av dessa faktorer varierar mellan olika personer.
Arbetsplatsens relationer

Att relationer på arbetsplatsen med arbetskamrater och chefer är viktiga är ingen hemlighet, ofta är de lika betydelsefulla som dem i den privata sfären. Ibland kan de t o m vara viktigare. Är du t ex ensamstående kan ofta relationerna på arbetet vara de viktigaste du har. Så när något går fel på arbetsplatsen kan det få förödande konsekvenser för dig som person, inte bara som anställd.

Arbetsuppgifter, karriär och självförverkligande på arbetet

Många har valt ett arbete där man utvecklas både i yrkesrollen och personligt. Då är det också självklart att arbetsmiljö, karriärmöjligheter och relationer med arbetskamrater och chefer är viktiga. Om du som anställd upplever att utvecklingsmöjligheterna stängs så ökar risken för att ska vantrivas på arbetet.

Arbetsgivarens och chefens roll

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön - även den psykiska. Ett dåligt ledarskap är en av de vanligaste orsakerna till problem på en arbetsplats. Det är därför viktigt att arbetsgivaren har tillgång till kompetent hjälp både i förebyggande syfte och om det blir problem på arbetet.

Ditt eget ansvar

Samtidigt är den kanske viktigaste ”komponenten” i att trivas och förverkliga sig själv på arbetet du själv, din egen attityd. I värsta fall kan du ha vanor och beteenden som förstör för dig själv – ibland utan att du ens vet om det. Även privata förhållanden kan påverka din trivsel på arbetet.

Komplext område - Men det finns kompetens hjälp

Det kan ofta vara svårt att bena upp orsakerna till ett problem på arbetet. Det är inte sant att tiden läker alla sår, tvärtom kan dröjsmål med att söka professionell hjälp snabbt förvärra situationen.