Mötet mellan förälder och förskolepersonal

För att ett barn ska trivas och känna sig trygg på förskolan är det viktigt att föräldrar och förskolepersonal har en bra relation. Var inte rädda för att tala med och lyssna på varandra. Ju mer information som utväxlas desto enklare blir det att lösa eventuella problem.

Förskolepedagoger är utbildade att kunna ta hand om barnen och deras möjligheter, svårigheter och utveckling – medan föräldrar är de som kan mest om och känner sina barn bäst.

Ibland tycker och tänker man olika och det händer att relationer mellan förskolepersonal och föräldrar blir ansträngd. Ofta handlar det faktiskt om att man försöker undvika konflikter, en ovilja mot att ta upp och prata om motsättningar. Förskolepersonalen kan dra sig för att bli osams med föräldrar då de inte vill att barnet ska flyttas från förskolan – och föräldrar vill inte bråka med personal då de är rädda att det ska gå ut över barnet om de inte kommer överens med personalen.

Ta in en röst utifrån

Att kommunikationen mellan förskolepedagoger och föräldrar fungerar är viktigt. Har de en god relation blir det enklare för barnet att känna sig trygg i förskolans miljö och att knyta an till personalen. Det förenklar dessutom för både föräldrar och personal att sätta sig in och följa med barnets situation och utveckling.

Skulle man hamna i en konfliktsituation kan det vara bra att ta in förskolechefen eller förskolepsykologen som moderator under ett samtal. En utomstående med kunskap om problematiken kan hjälpa till att förklara de inblandades olika perspektiv. Det viktiga är att alla känner att man arbetar med samma problem och mot samma mål, det vill säga att barnet ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas, leka, lära och växa.

Alla vill vara normala - men ingen är den andra lik

För föräldrar kan det vara jobbigt att ta till sig problem som deras barn kan ha på förskolan. Man vill inte gärna att ens barn ska vara annorlunda och det är lätt att uppfatta informationen som kritik istället för ett konstruktivt steg mot en förbättring av förutsättningarna för barnet.

Det kan även hända att förskolepedagogerna blir tillrättavisande istället för att försöka skapa en fungerande attityd och miljö. Förskolepersonal måste vara öppen och ödmjuk i samtalen med föräldrar. Det är en del av deras professionella roll.

Tappa inte bort barnet

Ibland händer det att förskolepersonal kommer i kontakt med föräldrar som har egen personlig problematik i bagaget. Det kan gälla tillfälliga kriser men även koncentrationsproblematik.

Neuropsykiatriska diagnoser som ADHD är ofta ärftliga och föräldrar och barn kan i vissa fall ha liknande symtom. I den situationen är det lätt att tappa bort barnet i samtalet.

Har man som förskolepedagog en känsla av att det är fel saker som hamnar i fokus under möten med föräldrar kan det vara en bra idé att ta in förskolechefen eller förskolepsykologen i samtalet.