Förskola och skola

Att vara i förskolan och att gå i skolan kan vara stora utmaningar både socialt och kognitivt. Att fungera både självständigt och i grupp är lika viktigt som att ta till sig kunskap.

I förskolan lär sig barnen ofta för första gången att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra. Där behövs trygghet och uppmärksamhet från personalen. Förskolepsykologen arbetar för att hjälpa pedagogerna i förskolan att skapa en miljö som passar respektive barn och deras behov.

Skolan är Sveriges största arbetsplats, en miljö som många gånger är stimulerande och inspirerande, men ofta också krävande och fylls av stress. Skolpsykologer och elevhälsogrupper arbetar tillsammans för att hjälpa såväl elever som lärare att motverka psykisk ohälsa i våra klassrum.

Elevhälsan ska se till att alla elever får arbeta under så bra förutsättningar som möjligt i skolan. Enligt skollagen har alla elever rätt till det stöd de eventuellt behöver i undervisningen. I elevhälsogruppen ingår skolpsykolog, specialpedagog, rektor, skolsköterska, och kurator.

I vår avdelning Förskola och skola beskrivs bland annat hur elevhälsogruppen arbetar, vilket stöd och vilken hjälp som förskolebarn, pedagog, elev, lärare och förälder kan räkna med. Hur man som lärare kan upptäcka problem i ett tidigt skede. Och vad man som förälder kan göra själv för att stödja sitt barn i både med- och motgångar.

Elevhälsan har fått tydligare krav

I den aktuella skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 finns flera förändringar, bl.a:

  • Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen

  • Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen

  • Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

  • Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens

Vi svarar på dina frågor!

Skicka gärna in din fråga om förskola och skola till Psykologiguiden. Barn- och ungdomspsykologerna Jenny Klefbom och Ingrid Gråberg svarar på ett urval av inkomna frågor.

» Jag vill ställa en fråga

» Jag vill se tidigare frågor och svar

Ingrid Gråberg Jenny Klefbom

Ingrid Gråberg och Jenny Klefbom