Vad kostar det?

Att gå i någon form av psykologisk behandling, t.ex. psykoterapi, kan bli kostsamt. Ett besök kostar sällan mindre än 800 kronor och ofta även mer. Psykologisk behandling är tyvärr inte offentligt finansierat. Därför får du inte ersättning enligt högkostnadsskydd när du går till en privatpraktiserande legitimerad psykolog. Men det kan vara värt att kolla upp ett antal alternativa vägar till finansiering.

Landstingstaxa

Landstinget har vårdavtal med många privatpraktiserande psykologer, vilket innebär att man kan få gå hos dem till en reducerad kostnad, en så kallad landstingstaxa. Men tillgängligheten varierar väldigt från landsting till landsting. Därför är det bäst att du kontaktar ditt landsting och hör efter vad som gäller just där. Flera psykologer på den här webbplatsen har sådana avtal med landstingen och skriver då oftast det i sin personliga presentation.

Studenthälsa

Studenter på landets olika lärosäten kan kontakta sin studenthälsa. Resurserna och möjligheterna att få hjälp varierar dock väldigt beroende på var man är.

Företagshälsovården

Vissa arbetsplatser har avtal som ger de anställda möjlighet att få psykologhjälp. Fler och fler företag börjar se fördelarna med att kunna erbjuda sina anställda den typen av vård.

Fackföreningar

Medlemmar i olika fackföreningar kan ha tillgång till försäkringar som omfattar psykologisk behandling.

Krisförsäkring

Försäkringsbolag erbjuder idag ofta en krisförsäkring i anslutning till andra försäkringar. De omfattar vanligtvis en ersättning för cirka tio behandlingstillfällen.