Mindfulness

Mindfulness handlar om att vara här och nu. Du förankrar dig i nuet genom att medvetet uppmärksamma din egen andning, din kropp och allting du ser omkring dig just nu.

Medveten närvaro är en mycket gammal buddhistisk metod, men samma filosofi återfinns även i taoismen (religiös tradition i kinesisk kultur), yoga och i de nordamerikanska indianernas filosofi. I grunden har det dock ingenting med religion att göra. Det är en filosofi som går ut på att iaktta vem man är, hur man ser på världen och att ha kontakt med nuet. Det handlar om att lära sig att uppskatta nuet i all sin rikedom.

Det här ögonblicket är allt du har. Du vet inget om framtiden och det förflutna finns inte mer. Ändå tappar de flesta bort nuet och är i sina tankar upptagna med det förflutna och framtiden.

Det skulle kunna liknas vid att avstå från att göra en semesterresa för att se den på TV – men solen värmer inte din kropp i vardagsrummet framför TV:n. Du upplever inte livet på riktigt.

Människor du möter upplever du istället genom allt du kommer ihåg om dem sen tidigare. Om du har dragit slutsatsen att det är en pålitlig vän blir mötet annorlunda än om det är din chef som nyligen skällde ut dig för något som du tyckte var orättvist. I det ögonblicket finns alla orättvisor du har samlat på hög genom livet närvarande och du reagerar utifrån det förflutna, beredd att försvara dig eller lägga dig platt, beroende på hur du tolkar situationen och dina egna möjligheter. Du är inte fri att möta personen du har framför dig.

Eftersom detsamma förmodligen gäller den andre personen känner du dig med rätta missförstådd. Problemet är att du inte ser att du gör samma sak. Det är naturligtvis inte fel att komma ihåg om någon exempelvis är skyldig dig pengar, men släpp berättelsen du har skapat omkring den personen. Var nyfiken och försök att möta varje människa där den befinner sig nu. Låt dig överraskas.

Detta gäller alla situationer. Lägg märke till när du tycker att vädret ska uppföra sig som du vill: regna om du behöver vatten till dina odlingar, solsken om du ska ut och gå. Se det absurda i detta förhållningssätt och börja acceptera livet så som det faktiskt är – det är så det alltid kommer att vara i vilket fall som helst!

Detta är mindfulness, eller medveten närvaro som det också kallas på svenska. Det handlar inte om passivitet, tvärtom. Först när du har accepterat utgångsläget kan du göra något konstruktivt – om det är något som kan eller behöver göras. Om inte stannar du bara kvar i upplevelsen här och nu.

Att praktisera mindfulness

När du dömer, se det och släpp det sen. Ge inte tankarna din energi. På det sättet kan du successivt ta dig ur kraftfältet du befinner dig i, så länge du tror att du är dina tankar och att de har något viktigt att säga dig

Iaktta dina tankar

Gör det till en vana att iaktta dina tankar utan att försöka förändra eller döma dem.

Hur kan en röst vara pålitlig som säger att du eller någon annan är värdelös, eller att något som faktiskt har hänt inte borde ha inträffat? Det är ju omöjligt! Det finns inte större anledning att ta rösten på allvar än om det var en papegoja som pratade vid din axel.

När du fullt ut förstår det, har du lösgjort dig från det kraftfält som dina tankar utgör. Successivt märker du att de släpper taget om dig, strömmen av tankar sinar men innehållet blir mer livsbejakande.

Möt dina känslor

Möt dina känslor som en vän. Se det som att du har dig själv på besök från din barndom. Bestäm dig för att ta barnet (känslan) i famnen och stanna hos det så länge din närvaro behövs. Om du avvisar känslan avvisar du barnets smärta – det är vad som har hänt. Det har lämnat en rest som du behöver ta hand om. Om du trycker undan känslan eller tror att någon annan är orsak till den, återvinns den.

Låt din medvetna närvaro lösa upp känslan genom att fokusera på hur det känns rent fysiskt i kroppen. Andas lugnt. Sitt kvar. Försök så många gånger som det behövs! Du märker att du lyckas när du accepterar känslan och inte vill förändra den. Då förändras den av sig själv…

Se det som ett förhållningssätt till livet

Inse att detta är ett förhållningssätt till livet, inte en teknik att använda ibland. I början kommer du ständigt att tappa närvaron och förlora dig i tankarna – men varje gång du märker det är du tillbaka i närvaron. Ta några djupa andetag och lägg märke till vad du ser omkring dig, så är du förankrad i nuet igen. Så småningom sker det mer och mer automatiskt. Förändring tar tid, ge det ett par år!