När en vän mår dåligt – vad kan man göra?

Att leva nära inpå en människa som mår psykiskt dåligt kan vara svårt att hantera. Som vän, anhörig eller arbetskamrat är det nästan omöjligt att inte på något sätt drabbas av det en närstående person går igenom. Och det kan vara svårt att hjälpa till och vara ett stöd när någon hamnat i någon form av kris.

Vad gör man? Vad säger man? Och när är det okej att föreslå att personen söker hjälp? Det finns naturligtvis inga enkla svar, men det finns ett par saker som kan vara bra att ha i bakhuvudet när man hamnar i de här situationerna.

Vänner kommer tillbaka

Vem som helst kan hamna i en kris. Och under en depression eller kris förlorar man ofta många av sina goda sidor. Vissa människor kan tyckas helt personlighetsförändrade. Men glöm inte att personen du en gång lärt känna fortfarande finns kvar.

Krisen är bara ett tillfälligt tillstånd – den kommer att gå över och även om en depression förändrar en människa så kommer de goda sidorna tillbaka.

Respektera individen

Alla människor går igenom sina egna individuella kriser och problem. Det kan finnas mycket som förenar dem och man kan känna igen sig i många känslor - men för personen som mår dåligt är situationen unik för just henne eller honom. Respektera det.

Det är väldigt bra att vara förstående och lyssna men man ska inte tro att man förstår allt – det gör man helt enkelt inte.

Var aktiv själv

Som närstående är det lätt att känna sig rätt maktlös. Därför kan det vara en god idé att erbjuda sig att ta reda på vart man kan vända sig och vilken hjälp man kan få. På så sätt får man göra något konstruktivt och inte bara sitta och titta på.

Om du överväger att föreslå någon att söka hjälp kan du tänka på att du har statistiken på din sida. De flesta som får rätt diagnos och behandling vid depressioner och ångesttillstånd blir också bättre. En normal depression går oftast över på ungefär ett halvår, men under den tiden kan personen i fråga ha utstått mycket onödigt lidande.

Lyssna lagom

Det är viktigt att kunna prata om problem med sina vänner och nära och kära. Som vän kan man vara ett stöd och lyssna när någon behöver prata av sig och på så sätt reflektera över något.

Men när någon drabbas av en allvarlig kris, ångest eller depression blir situationen en annan och det kan bli viktigt att sätta gränser.

Tar man på sig att finnas där får man räkna med telefonsamtal när som helst på dygnet, omotiverad ilska, besvikelse och misstänksamhet. Trots att det kan bära emot kan det bästa för relationen vara att föreslå professionell hjälp.

Bli inte smittad

Depressioner och ångest smittar. Att leva nära inpå en människa i kris är krävande på flera sätt. Ett bräckligt känsloläge kan få vem som helst att gå på tå för att undvika konflikter och känsloutbrott. I förlängningen leder det till anspänning och stress – och till slut kanske även till ångest.

Dessutom ser en människa i kris ofta världen genom negativa glasögon och att då vara förstående och hålla med är i längden inte nyttigt för någon.

Att se till att en närstående får hjälp kan vara positivt för många omkring personen, och även för den direkt drabbade genom att det avlastar vänner och tillför energi.