Gruppterapi

I en gruppterapi samlas ett antal personer och samtalar kring ett gemensamt eller flera olika problem.  Hur gruppen är sammansatt beror på vad som ska behandlas.

Som ett alternativ till individuell psykoterapi utförs många psykologiska behandlingar också i grupp. Gruppen kan vara samlad runt ett gemensamt problem, som till exempel panikattacker eller ätstörningar, men den kan även vara mer allmänt sammansatt och behandla olika svårigheter och frågeställningar. Ofta har gruppen en jämn könsfördelning och består av 6-8 deltagare som inte känner varandra.

Nackdelen med gruppsamtal är givetvis att diskussionen blir mindre koncentrerad på den enskilde – men det finns även en rad fördelar. I en grupp där människor har liknande problem finns det en trygghet i igenkänningen, man är inte ensam om att känna som man gör och man får möjlighet att höra om hur andra hanterat liknande svårigheter. Många problem är dessutom knuta till kommunikation och relationer till andra människor. Där kan gruppen fungera som ett samhälle i miniformat och ett träningsläger där man kan känna sig trygg medan man lär sig att förstå och kommunicera. En annan fördel är att gruppterapi är mindre kostsamt då fler kan utnyttja samma terapisession.

Exempel

En klient som känner sig missförstådd kan genom att kommunicera med gruppen få veta hur han eller hon tolkas av dem. Är jag svår att förstå? Verkar jag osäker? Framstår jag kanske som aggressiv? Gruppens reaktioner kan hjälpa klienten att tydligare få grepp om hur omvärlden uppfattar henne eller honom och man kan pröva sig fram och testa olika sätt att uttrycka sig. På så sätt kan man få hjälp att lära sig att bli mer medveten om sitt sätt att kommunicera och förmedla känslor, samtidigt som man får en inblick i andra människors möjlighet och sätt att förstå det man försöker säga.

Vanliga frågor

Hur ofta träffas man?

En gång i veckan.

Hur länge pågår behandlingen?

Det varierar beroende på skola, metodik och målsättning.

Hur går behandlingen till?

Gruppens deltagare delar med sig av sina erfarenheter och reflekterar över dem i samarbete med terapeuten. Terapeuten hjälper deltagarna att se de kommunikationsmönster som gestaltar sig, och uppmanar även till nya sätt att kommunicera.

Vilken är terapeutens roll?

Att skapa trygghet, ge alla deltagare utrymme och att skydda deras integritet.

Grundtanke:

Gruppen berikar terapiformen genom gemensamma problem och kommunikationsträning.