Kolla upp legitimationen!

Det finns personer med otillräcklig utbildning som använder sig av psykologiska metoder inom hälso- och sjukvårdens område. Ibland olagligt under yrkesbeteckningen psykolog. Dessa personer står inte under samhällets tillsyn, vilket innebär att de inte kan anmälas för felbehandling. Allmänhetens skydd mot oetisk och ofta skadlig användning av psykologisk kunskap är därför mycket bristfälligt.

Legitimerade psykologer och psykoterapeuter som undersöker, vårdar eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn, oberoende av var verksamheten är organiserad. Det är Socialstyrelsen som prövar och utfärdar legitimationer.

Om en patient anser sig felbehandlad kan han/hon anmäla psykologen/psykoterapeuten till IVO - Inspektionen för vård och omsorg.

Alla legitimerade psykologer ska också enligt lag ha en patientförsäkring som täcker ersättning för behandlingsskador enligt patientskadelagen. En patient som anser sig ha rätt till sådan ersättning kan vända sig till det försäkringsbolag där psykologen har tecknat sin patientförsäkring.

Alla psykologer under "Hitta en psykolog" här på Psykologiguiden har patientförsäkring och legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Om du vill försäkra dig om att en psykolog eller psykoterapeut är legitimerad,

ring till Socialstyrelsen på telefon: 075 247 30 00

eller skicka ett mejl till: hosp@socialstyrelsen.se