Kolla upp legitimationen!I dag kan vem som helst i Sverige kalla sig "terapeut" och erbjuda alternativ behandling till personer med psykisk ohälsa, utan att ha av samhället godkänd utbildning. Allmänhetens skydd mot oetisk och ofta skadlig användning av psykologisk kunskap är därför mycket bristfälligt.

Det finns de som kallar sig "terapeuter" och använder sig av psykologiska metoder inom hälso- och sjukvårdens område, ibland även olagligt under yrkesbeteckningen psykolog. Dessa personer står inte under samhällets tillsyn, vilket innebär att de inte kan anmälas för felbehandling. 

Legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som undersöker, vårdar och/eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn, oberoende av var verksamheten är organiserad. Det är Socialstyrelsen som prövar och utfärdar legitimationer. Om du som patient anser dig felbehandlad kan du anmäla psykologen eller psykoterapeuten till tillsynsmyndigheten IVO - Inspektionen för vård och omsorg IVO.

Alla legitimerade psykologer ska också enligt lag ha en patientförsäkring som täcker ersättning för behandlingsskador enligt patientskadelagen. En patient som anser sig ha rätt till sådan ersättning kan vända sig till det försäkringsbolag där psykologen har tecknat sin patientförsäkring.

Alla psykologer under "Hitta en psykolog" här på Psykologiguiden har patientförsäkring och legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Om du vill ta reda på om att en psykolog eller psykoterapeut är legitimerad,

ring till Socialstyrelsen på telefon: 075-247 30 00

eller skicka ett mejl till: hosp@socialstyrelsen.se