Stöd från anhöriga

Anhöriga och vänner spelar en väldigt viktig roll för den som har drabbats av en allvarlig händelse. Just då behöver man trygghet, välbekanta rutiner och omhändertagande – och det hittar man ofta främst i det vardagliga, bland sina nära och kära. Därför blir de anhöriga centrala i läkeprocessen.

Det centrala för anhöriga och närstående till den som råkat ut för en allvarlig händelse är att ta situationen på allvar samtidigt som man inte bör överdramatisera den. Att behandla den drabbade som ett offer är sällan konstruktivt. Visst bör man vara förstående inför det svåra som inträffat personen, men den drabbade kan också må bra av att se att omgivningen tror på hans eller hennes styrka och möjlighet att gå vidare.

Viktigt att du finns där och lyssnar

Det viktigaste man kan göra som en anhörig eller vän är att förmedla att man bryr sig om, visa att man finns där, att man är villig att lyssna och att man är okej med att få höra om det hemska som hänt och alla jobbiga tankar och känslor omkring.

Försök undvika att visa rädsla eller bli illa berörd, det kan göra det svårare för personen att prata om det som hänt Det här kan vara riktigt jobbigt, det gäller att vara modig, att ha tålamod och att vara väldigt tolerant.

Den drabbade kan behöva berätta många gånger om händelsen

För den som drabbats av en traumatisk händelse är det viktigt att bli tagen på allvar. Att tala om det som hänt, att beskriva historien i ord och förmedla den till någon annan hjälper till att skapa förståelse, att skapa en bild av skeendet och känslorna runt omkring. Därför kan personen behöva berätta om det som hänt många gånger om.

Ofta är personen i viss mån medveten om att han eller hon uppför sig underligt, är jobbig och kanske skapar irritation. Det kan leda till dåligt samvete och fler negativa känslor. Försök att undvika att skuldbelägga personen.

Även den som hjälper kan behöva hjälp

Det kan ofta vara svårt för en vän eller anhörig att veta hur man ska kunna hjälpa den som drabbats av en svår händelse. Personen ifråga är inte sig själv och kan uppföra sig både märkligt och påfrestande. Därför kan anhöriga och närstående ofta vara i stort behov av stöd och behandling även de. Kunskap och medvetenhet om hur en person kan reagera - och varför - kan göra saker och ting enklare för alla inblandade.