Få hjälp

Psykisk ohälsa - det vi i dagligt tal ofta brukar kalla ”att må dåligt” – är inget enhetligt tillstånd utan kan rymma svårigheter och lidande av olika slag. Men för dig som drabbas kan det vara svårt att förstå och sätta fingret på vad det handlar om. Du känner kanske bara att något är fel och att du inte mår bra.
  • Depression, ångest, fobier och stressrelaterad ohälsa är exempel på psykisk ohälsa som kan påverka  funktionsnivå  och livskvalitet på ett genomgripande sätt.  Det finns väl fungerande och verksam psykologisk behandling för dessa och andra tillstånd eller diagnoser. Ibland kombineras psykologisk och medicinsk behandling.
  • Utvecklingskriser  är ett  begrepp för sådant som i och för sig är normala livshändelser  men som ibland, av olika skäl, kan innebära att vårt  vanliga sätt att hantera  livet inte längre fungerar. Exempel på utvecklingskriser kan vara tonåringens omvälvande sökande efter en identitet, att bli förälder eller att bli äldre och inte längre vara efterfrågad.
  • Traumatiska kriser innebär att man drabbas av  omvälvande och oväntade händelser, som man inte kan hantera med sitt vanliga sätt att möta svårigheter och motgångar. Någon i ens närhet som dör, en svår sjukdom, en svår skilsmässa eller ett övergrepp är exempel på en sådan kris.
    I en kris kan det kännas som att allt ställs på ända. Upplevelsen av att tappa greppet om tillvaron och sig själv kan vara svår och förvirrande.
  • Andra av oss kämpar med dålig självkänsla, skam,  skuldkänslor eller andra svårigheter som gör att vi ”krymper” och begränsar oss själva och våra livsval.

När behöver jag söka hjälp?

Vi behöver inte alltid professionell  hjälp. Att ge sig själv tid att reflektera, att få stöd och hjälp av familj och vänner eller att våga pröva ett litet steg i en ny riktning kan räcka långt.

Men om förmågan att fungera i vardagen och om relationen till andra påverkas negativt under en längre tid är det viktigt att du tar dig själv och ditt behov av hjälp på allvar. Att få sakkunnig behandling blir en hjälp att bryta onda cirklar.

Du behöver inte veta vad som är ”fel” för att ta kontakt med en professionell behandlare. En legitimerad psykolog eller psykoterapeut kan i ett så kallat bedömningssamtal hjälpa dig att sätta ord på det som är svårt för dig.  Tillsammans kan ni formulera vad ni ska arbeta med, vilket mål ni ska ha  och hur behandlingen går till.

Vart vänder jag mig?

Du kan vända dig till din vårdcentral och i samråd med läkare be om remiss till leg psykolog eller leg psykoterapeut.

Vid akuta problem kan du kontakta 1177 för hänvisning till en psykiatrisk mottagning.

Här på Psykologiguiden kan du också söka efter privatpraktiserande leg psykologer, inom olika verksamhetsområden i hela Sverige.

Det är viktigt att du tar reda på att den du söker har legitimation. Du kan också ställa de frågor du tycker är viktiga, om behandlarens arbetssätt och erfarenhet.

Andra alternativ är, beroende på vad det handlar om, att ringa till Självmordslinjen 901 01, BRIS eller Rädda Barnen.

Om du mår psykiskt dåligt

• Psykiatrisk mottagning
• Din vårdcentral

Om ett barn mår psykiskt dåligt

• Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

Om du är ung mellan 12-20 år

• Umo, Ungdomsmottagningen

Om du vill tala anonymt med någon

• Barnens Hjälptelefon, BRIS
• Rädda Barnens föräldratelefon
• Jourhavande medmänniska
• Mind - Självmordslinjen, tfn: 901 01
• Jourhavande präst
• Röda korsets telefonjour