Tonåringar

Tonåren är minst sagt en händelserik period i livet. Kroppen antar helt nya former och personligheten utvecklas i raketfart. Den här resan från barndomen till vuxenvärlden kan för en del liknas vid en racklig berg- och dalbana, men majoriteten färdas någorlunda säkert och lyckas – trots alla faror på vägen - komma fram utan större skador.

Tonåren är starkt förknippade med puberteten/könsmognaden, även om den processen ofta startar tidigare – framförallt för tjejer.

Den psykologiska motsvarigheten till puberteten brukar man inom den traditionella psykologin kalla för adolescensen. Det är mycket som ska ske under den här perioden. Man måste vänja sig vid sin nya kropp och hormoner som kan ge plötsliga humörsvängningar, samtidigt som kraven i skolan ökar och man förväntas ta ett större ansvar för sitt eget liv. Relationerna till jämnåriga förändras, för att inte tala om relationen till föräldrarna.

Att bli självständig

I mångt och mycket handlar tonårstiden om att bli självständig och skapa sin egen identitet. Och det är just sökandet efter en identitet som kan föra oss in på diverse krokiga vägar under resan.

Visst finns det tonåringar som tidigt vet vilka de är och inte känner något större behov av att prova alternativa vägar. Men många behöver faktiskt få experimentera lite för att bli klara över vad de vill och vilka de är. Killen som mekat moped och gillat slagsmål kan helt plötsligt vara en bridgespelande hårdrocksfantast som vägrar äta kött. Och den försynta plugghästen kan förvandlas till en färgstark och radikal feminist. 

Många känner sig stressade

De stora förändringarna innebär både nya möjligheter och påfrestningar. Flera undersökningar visar att en stor andel av högstadie- och gymnasieeleverna ofta känner sig stressade.

Tjejerna rapporterar fler stressymtom än killarna och tjejerna är även i majoritet bland de ungdomar som söker hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det här innebär inte nödvändigtvis att tjejer generellt har det svårare under tonåren, utan man kan bara konstatera att det finns en statistisk könsskillnad när det gäller hur vi rapporterar och hanterar stress.

Risker

Oskyddad sex, testande av droger, supande, snatteri, skadegörelse, skolk och körning av trimmade mopeder utan hjälm är exempel på saker som brukar förekomma under tonåren. Risktagandet är ofta stort och förmågan till riskbedömning och impulskontroll inte lika stor. Förmågan att ta hänsyn till långsiktiga konsekvenser är heller inte på topp. Den som skolkar från skolan för att sitta hemma och spela poker på datorn har inga tankar på hur några missade år i skolan kan påverka framtida yrkesval.

Förutom att ungdomar ägnar sig åt diverse riskbeteenden som kan skada dem för livet, så debuterar ofta exempelvis depressioner och ätstörningar under tonåren. För omgivningen kan det vara svårt att avgöra om en tonåring är deprimerad eller om den ständiga tröttheten och irritationen bara är vanligt ”tonårsmässigt” beteende. Och hur de vuxna än gör så riskerar de att bli anklagade för att ”inte bry sig” eller för att ”lägga sig i”. 

Det är viktigt att vara medveten om riskerna, men man måste också påminna sig om att de flesta klarar sig väl och har ganska roligt på vägen. Förälskelser, hångel och ökad frihet är exempel på saker att se fram emot.