Om barn och..

Barns utveckling och beteendemönster på olika områden är något som upptar mycket tanketid hos föräldrar. Eviga teman utgör sådant som mat och sömn, men under perioder bubblar nya ämnen upp som diskuteras flitigt, som exempelvis barn och skärmtid.

I det här avsnittet har vi valt ut de ämnen som vi får allra mest frågor ifrån föräldrar om, och skrivit artiklar om dem. De flesta av artiklarna som avhandlar olika aspekter av barns utveckling är upplagda så att de yngre barnen avhandlas först, och sedan går vi in på de äldre barnen. Andra ämnen avhandlas mer med utgångspunkt i olika forskningsaspekter.

Tanken är att artiklarna ska ge lite vägledning kring vad som är normalt, och när det är dags att ändra på något eller söka professionell hjälp. Vissa ämnen lämpar sig dock inte så bra att ge objektiva fakta och absoluta riktlinjer kring. Det är lätt att konstatera att ett barn som sover så lite att det inte orkar med skolan behöver få hjälp att sova mer. Men sådant som hur man resonerar kring föräldrars rätt och skyldighet att sätta gränser för sina barn, och hur mycket bråk man tolererar hemma är i mångt och mycket beroende av värderingar, och av ens egen inställning som förälder. Även i sådana ämnen kan det dock kännas värdefullt att ibland höja blicken och se på saken ur ett mer övergripande teoretiskt perspektiv.