Depression efter förlossning

Känslomässiga förändringar kan uppträda under graviditeten eller efter att du fått barn. Det kan underlätta för dig att känna till detta innan du fått barn. Om du blir nedstämd vet du och din familj vad det är som händer och var ni kan få hjälp. De två vanligaste känslomässiga reaktioner som förekommer efter förlossningar är ”blues” och depression.

Vad är ”blues”?

Mer än hälften av alla som genomgått en förlossning går igenom en period av humörsvängningar och gråtmildhet en kort tid därefter. De känner sig ”upp och ner”; kan börja gråta utan någon speciell anledning, känner omotiverad oro för barnet eller blir irriterade. Detta är normalt och ofarligt.

Blues kan bero på den drastiska ändringen av hormonbalansen i kroppen efter en förlossning, kanske i kombination med fysisk utmattning och sömnbrist. Tillståndet går över av sig själv och varar mellan några timmar till några dagar.

Vad är depression efter förlossningen?

Depression efter förlossningen är ett allvarligare problem som drabbar en av tio. Liksom andra depressioner går den över till slut, men kan pågå i många veckor eller månader och innebär ett stort lidande. Därför finns det anledning att sätta in åtgärder som gör förloppet så kort som möjligt.

Depressionen kan uppträda när som helst under det första året efter förlossningen, men börjar vanligen under det första halvåret. 

Symtomen kan vara

• Sorgsenhet
• Vardagen känns tung och grå
• Känslor av tomhet och/eller hopplöshet
• Sömnrubbningar
• Dålig aptit
• Upplevelse av att inte ”känna igen sig själv”
• Omotiverad oro för barnet
• Irritation/ilska/spänning

Nyblivna partners kan också drabbas av depression 

Depression hos partners till nyförlösta kvinnor har inte undersökts så mycket, och den forskning som finns gäller pappor. Man uppskattar att 3-5% av samboende pappor drabbas av depression efter förlossningen, vilket är ungefär dubbelt så många jämfört med män i allmänhet. Tyvärr är risken något större om mamman är deprimerad.

När båda mår dåligt blir det svårt att stötta och avlasta varandra och det blir extra viktigt att söka hjälp. Det gäller förstås alla typer av familjer.

Hur vet man att det är en förlossningsdepression?

Depression efter förlossningen skiljer sig inte från ”vanlig” depression, men det är en olycklig tid att vara långvarigt nedstämd eftersom det finns ett spädbarn med i bilden. Därför finns det ofta skuldkänslor över att man inte fungerar som vanligt och en stark känsla av att man inte räcker till i sitt föräldraskap.

Koncentrationssvårigheter och beslutsvånda är också vanligt. En del har svårt att känna någon glädje i tillvaron över huvud taget. Som närstående behöver man vara uppmärksam på sådana tecken. Fråga hur personen mår!

Alla som fött barn får svara på frågor om sig själva på BVC när barnet är 6-8 veckor. Många tycker att det samtalet är till hjälp för dem, och underlättar för dem att prata med barnmorskan, BVC-sjuksköterskan eller sin partner om hur de mår. Det finns förstås inget som hindrar att du tidigare tar upp hur du känner dig.

Vad kan man göra åt det?

Att prata med någon kan ofta vara till stor hjälp och många upplever att de känner sig bättre efter att ha fått beskriva precis hur de känner sig. Barnmorska eller BVC-sjuksköterska kan erbjuda dig några inplanerade stödsamtal, och om du behöver mer hjälp kan de se till att du får det.  Närmast till hands ligger då kontakt med mödra-/barnhälsovårdspsykolog, vårdcentralspsykolog eller allmänläkare. Det finns verksam psykologisk behandling om du skulle önska det. 

Du kan också hjälpa dig själv genom att vila ordentligt och se till att få tillräckligt med sömn. Det är frestande att göra en del arbete medan babyn sover, men hushållsarbetet får vänta! Ta hjälp av din partner och/eller andra omkring dig. Du behöver inte vara någon ”super-förälder”!

Försök att äta ordentligt. Banta inte just nu för att snabbt bli smal igen, du blir bara trött. Rätt sorts mat och lugna promenader hjälper dig att må bättre, liksom att ta dig tid att göra saker du tidigare har mått bra av att hålla på med.

Blir jag bra?

Ja. Det kan ta lite tid, men alla som lider av depression som en följd av förlossningen blir bra. Vi vet att de som får stödsamtal och/eller annan behandling mår bättre snabbare än de som inte får hjälp, och ofta kan man på så sätt undvika månader av lidande.

Hur får jag hjälp?

Prata med din barnmorska, BVC-sjuksköterska eller läkare. Visa denna text för din partner. Den kan vara till hjälp om du har svårt att förklara hur du känner dig. Kom ihåg att du inte behöver lida i det tysta!