Att födas som förälder

När ett barn föds, föds också föräldrar - och en familj. Att födas är ju totalt omvälvande för barnet och även för föräldrarna vänder livet och något nytt öppnar sig. Ingenting blir sig likt, varken i vardagslivet eller på sikt. Tills nu har jag endast varit någons barn. Nu är jag plötsligt både barn till någon och förälder själv. Det är betydligt mer komplicerat och annorlunda.

Alla relationer ändras. Till partnern, till föräldrar, syskon, vänner, arbetskamrater, husdjur. Det gäller förstås allra mest när första barnet föds. Men också andra eller tredje barnets födelse förändrar familjen och relationerna, ibland ganska drastiskt. Förutom att det praktiska tar allt mer tid och kraft.

En del upplever förändringen att bli förälder starkt, andra tänker mindre på den.

Även om man är lycklig över att bli förälder kan man känna sig sorgsen och sakna det gamla livet.

En del föräldrar kan känna: "Här sitter jag med en skrikande bebis medan kompisarna har det kul på krogen - utan mig. Och drömresan till Tibet blir inte av."

Många är numera äldre då de blir föräldrar. Då kanske man har hunnit skaffa sig fler föreställningar om hur det är att bli förälder och man har hunnit längta mer. Det kan bli en besvikelse om verkligheten sedan inte stämmer med bilden. Men som äldre förälder kan man också känna sig helt mätt och färdig med det "gamla fria livet" och har inga större problem att lämna det.

De allra flesta som genomgått en förlossning – och ibland även dennes partner – upplever en viss nedstämdhet den första tiden efteråt, så kallad babyblues. Man blir extra känslosam, lyckokänslor blandas med sorgsenhet och besvikelse. Minsta småsak kan framkalla tårar. Babyblues brukar gå över ganska snart, men det är jobbigt medan det varar.

Ungefär var tionde person som fött barn drabbas av en depression efter förlossningen som blir djupare och mer långvarig. Då ska man självklart söka professionell hjälp.

Eftersom det är en så stor förändring att få barn, bli förälder, bli en familj, ska man helst, om det är möjligt, undvika att göra andra stora förändringar samtidigt. Det är inte så ovanligt att familjen flyttar till en ny bostad när familjen växer, men det är bättre - om det är möjligt -  att flytta antingen i god tid innan eller vänta ett litet tag. Måste man flytta nu, kanske man ändå kan ta det lugnt med att fixa i det nya hemmet. All tid och kraft behövs till barnet och det nya livet. Det är viktigare att ge stöd, hjälpas åt och vara närvarande än att det spikas och målas.

Att börja på ett nytt jobb kan också vara en omställning som komplicerar livet i onödan just nu. Påfrestningarna finns där i alla fall när ett barn har fötts och man måste vara beredd på att det kan bli många konflikter och gräl, stora som små. Inte så få skiljer sig ju när barnen är små. Ett effektivt och smart sätt att minska risken för skilsmässa är att man delar på föräldraledigheten. Det visar statistiken. Då förstår man den andra partens situation. Dessutom får barnet en nära och trygg relation till båda föräldrarna. Det blir mer jämlikt.