Adoption

Det finns många olika sätt att bilda familj på, adoption är ett sätt. Familjebildning genom adoption är ett möte mellan vuxna som önskar leva med barn och ett barn som saknar föräldrar som kan ge det trygghet och omsorg. Ett möte där flera individer får sina djupa behov av närhet, sammanhang och tillhörighet tillfredställda.

Dock är det ett faktum att adoption är en social konstruktion som kan bli mer eller mindre komplicerad. Å ena sidan är adoptivfamiljen som vilken familj som helst och genomgår olika faser som alla familjer gör, från småbarns-, skolbarn-, tonårs-, ung vuxen och slutligen som vuxen. Å andra sidan finns adoptionsspecifika faktorer som kan påverka anknytningen mellan föräldrar och barn positivt eller negativt, sådana kan till exempel vara: 

  • Barnets ålder vid ankomsten och dess eventuella erfarenhet av institutionsvistelse.
  • Sorgen och bearbetningen som kan uppstå om föräldrarna försökt få biologiska barn och misslyckats.
  • Graden av identifikation mellan föräldrarna och barnet vad gäller utseende, temperament, talang, egenskap och begåvning.
  • Omgivningens reaktion på adoptivfamiljen.

Det kan ibland vara svårt för föräldrarna att bedöma om barnets utveckling faller inom normalvariationen eller om det finns något adoptionsspecifikt. Föräldrarna kan då  kontakta en psykolog som kan avgöra om det är åldersadekvat utveckling eller om det handlar om adoptionsspecifikt problem.