Barn och familj

Att själv bilda familj är en av de största omställningar vi går igenom i livet. Med föräldraskapet omkullkastas gamla roller, nya, livslånga relationer skapas och en ny känsla av att vara en del av något större, och ha ansvar för en annan människa, väcks.

För de allra flesta flyter familjelivet större delen av tiden på och man upplever att det trots allt fungerar ganska bra, och att man på det hela taget har det ganska fint tillsammans. Men nästan alla föräldrar hamnar också i lägen där de känner oro, eller där det dyker upp frågor som man känner att man behöver få hjälp med utifrån. Det som ofta då behövs är ökad kunskap. Kunskap om vad som är normal utveckling, om hur andra har upplevt samma sak som man själv går igenom och tips om hur man kan hantera nya utmaningar så att de inte växer till jätteproblem.

I den här avdelningen, Barn och familj, har vi försökt samla kunskap om barn, föräldraskap och familjerelationer. Vår erfarenhet säger oss att det ofta räcker att få veta att man inte är ensam om ett problem, eller att få ett tips om att testa ett nytt förhållningssätt, för att komma på rätt köl igen. Vi förmedlar också tips om vilken instans man kan vända sig till, om man ändå känner att man vill prata igenom sin situation med någon.