Leg. Psykolog Lena J Svenberg

Man kommer till mig om man vill något med sig själv. 
Du måste inte veta vad du vill, det kan vi upptäcka tillsammans, men att du vill något är viktigt. Det är din vilja som är själva motorn i terapin. Många som söker terapi vill utvecklas på något sätt. Utveckling kan till exempel handla om att uppnå bättre mående, öka förståelsen för själv och andra, utvecklandet av nya förmågor. Vägen att nå denna utveckling varierar och arbetet gör vi tillsammans. Det är du som har svaren, det är bara du som vet vad det innebär att vara du. Jag kan hjälpa dig genom att finnas vid din sida, lyssna på din berättelse, hålla din historia och hjälpa dig upptäcka det du söker i dig själv med hjälp av mitt teoretiskt kunnande och empiriska erfarenhet i en fördomsfri miljö. 
2006 träffade jag min första grupp chefer i mitt arbete som ledarutvecklare. Sedan dess har jag träffat fler än 5000 ledare runt om i Europa. Jag får ofta frågan: "Vad karaktäriserar en bra chef?” Och efter otaliga möten med ledare i olika positioner säger min empiriska erfarenhet mig att de ”topp 10” procenten har en inställning till lärande som de andra 90 procenten saknar. De upplever, trots sin erfarenhet, har kvar att lära och utveckla. Just den inställningen är gynnsam när de leder andra. (En procent av dessa tio procent har både hög intelligens och hög EQ.)
2016 träffade jag min första patientfamiljen i mitt arbete som barnpsykolog på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Arbetet på BUP fördjupade mitt intresse kring uppkomsten av psykiska problem vilket ledde till utvecklandet av en process jag kom att kalla Funktions- och Samspelsbedömnings (FSB). FSB används för att utröna om det i huvudsak är familjekulturen (miljö) eller barnets egna svårigheter (arv), eller båda variablerna (arv och miljö), som bidrar till de symtom barnet visar. Denna bedömning är avgörande för att förstå vilka insatser som är mest hjälpsamma för familjen. 
I nuläget arbetar jag på min mottagning på Riddargatan 12A, på Östermalm med executive coaching, pro bono uppdrag och terapier.  
För tillfället har jag inte möjlighet att ta emot nya klienter.

Maila angående väntelista. 
 Pågående utbildning:
Leg. Psykoterapeut. Leg. Specialist i Psykoterapi, Stockholms Universitet
Avslutade utbildningar:
Psykologutbildningen, 5 års studier vid Göteborgs universitet. Efter utbildningen krävs ett års praktik för att erlägga legitimation som psykolog enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
Kandidatexamen i Marknadsföring och Reklam, London University of the arts
EMCC Certifierad coach
Retorik, Göteborgsuniversitet
HBTQ diplomering
Barndiagnostik, Ericastiftelsen
Marchak Interaction Method (MIM). Samspelsbedömning och behandling. Kognitiva Institutet
Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS).  Bedöma och diagnostisera autism. Karolinska Institutet
BUP's interna utbildning: "Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling" 
Pubisering:
L, Johansson. &  A, Werbart. (2009) Patients' views of therapeutic action in psychoanalytic group therapy. Group Ananysis 42(2): 120-142.  

KontaktLena J Svenberg
AdressRiddargatan 12a
114 35 Stockholm
E-post lena@byheartandbrain.com
Hemsida www.byheartandbrain.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Riddargatan 12A
114 35 Stockholm
E-post: lena@byheartandbrain.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Ledarutveckling
  • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Utveckling av individen
  • Psykoterapi
  • Parterapi
  • Psykodynamisk psykoterapi