Julrelationer

Julen upplevs av många som en påfrestning på familjerelationerna. Gamla konflikter kommer upp till ytan. Nya blossar upp. Minsta avsteg från gamla traditioner väcker oproportionerligt starka känslor. Vad är det som gör just julen till familjestridernas högtid nummer ett? Vad är det som händer med oss under julen?

Släktproblem

För många är julen den tid då man umgås med sin släkt; föräldrar, mor- och farföräldrar, svärföräldrar, barn, barnbarn, bonusbarn och andra släktingar. Några är sådana man tidigare haft en nära relation till, men som man kanske med tiden gradvis vuxit ifrån. Många bor dessutom långt ifrån varandra och ses därför inte så ofta. Men umgänget på julen sker, eller förväntas ske, efter ungefär samma mallar som det ”alltid har gjort”.

Det här bäddar för att alla ska falla tillbaka i de roller man en gång hade. Roller som kanske var väldigt naturliga när man var yngre, men som nu inte fungerar alls. Det är av det här skälet som man plötsligt kan finna sig själv säga emot sina äldre släktingar på samma sätt som man gjorde när man var sexton. Av samma anledning kan föräldrar ta sig friheten att tala om för sina 40-åriga barn hur maten ska lagas.

Extra knepigt blir det förstås när man också ska träffa sin partners släkt. Då är det lätt hänt att man upplever det som att man tappar sin identitet i försöken att upprätthålla alla roller på en gång. Eller att man slits sönder mellan de två släkterna när vanor och traditioner ska sammanjämkas.

När människor känner att något väldigt grundläggande är hotat, och julen har ett starkt symbolvärde för den bild vi har av vår familj, så hamnar de i ett läge av kamp. Då kan ganska primitiva beteenden plötsligt dyka upp.

Ibland har man dessutom planerat så att umgänget ska vara dygnet runt i flera dagar. Det som var tänkt att handla om gemenskap kan då i stället utvecklas till ett riktigt drama.

Några råd på vägen

 • Prata igenom och planera hur ni vill ha det i god tid innan julen.
 • Våga stå upp för dina önskemål, även om det innebär att vilja vara bara familjen på julafton. Andras förväntningar är deras, och inget du måste ta ansvar för.
 • Ta det inte som ett personligt påhopp om andra vill ändra på sitt sätt att fira jul.
 • Alla måste inte träffas just på julen. Sprid ut umgänget.
 • Lös eventuella konflikter innan julen, eller strunta i att träffa dem du är osams med.

Styvfamiljsproblem

Skilda föräldrar har ofta problem med julplaneringen. Det är självklart att man vill vara med sina barn på julen, men här är det viktigt att kunna bortse ifrån sina egna behov till förmån för vad som verkligen är bäst för barnen.

Det är också vanligt att man upplever att den före detta, eller den nya partnerns före detta, tar julen som anledning att starta konflikter, eller göra avsteg ifrån gjord planering.

Ett annat problem är hur man ska få ihop logistiken när det finns nya partners, gamla barn, nya barn och ovanpå det ett antal äldre släktingar som det måste ordnas för.

Några råd på vägen

 • När man är helt nyskild är det bäst att undvika att fira jul ihop. Barnen ska inte behöva stå ut med spänd stämning, men de ska inte heller få sitt hopp väckt om en återförening som inte är aktuell.
 • Låt barnen vara hos EN förälder HELA julafton. Minst.
 • Om barnen inte är mycket små: Fråga dem hur de vill ha det, och lyssna, även mellan raderna.
 • Introducera inte nya partners, styvsyskon eller andra för dina barn just på julafton.

Ensamhet på julen

Att inte ha någon att vara med på julen kan inte bara upplevas som sorgligt. Det kan också upplevas som så skamfyllt att man inte vågar berätta om det. Även om man i vanliga fall trivs ganska bra i sitt eget sällskap, kan julensamhet bli som ett kvitto på att man inte duger i andras ögon.

Att man är ensam kan bero på ett så enkelt faktum som att man bor långt ifrån sina anhöriga. Men det kan också bero på att man förlorat sin partner, eller sina föräldrar, genom dödsfall eller genom att man blivit osams. Då blir ensamheten en påminnelse om sorgen eller konflikten och om den samvaro man en gång hade, men som man förlorat.

Några råd på vägen

 • Berätta om din ensamhet och hur du upplever den – chansen är stor att du upptäcker att du inte alls är ensam, utan att flera har det som du.
 • Anmäl dig till ett arrangemang för ensamstående.
 • Tacka ja om du får inbjudningar från vänner, grannar eller släkt. 
 • Om din oro inför att vara ensam över jul mer handlar om andras normer och värderingar än om dina egna känslor – köp en chokladask och njut av din ensamhet.