Delad sommarstuga – gemenskap eller bråk?

Den gemensamma sommarstugan. En ofta praktiskt lösning som dessutom kan öka gemenskapen med släkt och vänner. Men det krävs planering och kompromissvilja för att få det att fungera. Det bästa är att tänka efter före – men ibland uppstår ändå konflikter som måste lösas.

I Sverige är vi många som firar vår semester i sommarstugan. Många har också sin sommarstuga ihop med andra. Kanske har man ärvt en stuga tillsammans med släktingar. I sådana fall har man inte självklart valt varandra.

En del har i stället bestämt sig för att gå ihop, syskon, vuxna barn och föräldrar, eller vänner, om att köpa en gemensam stuga. Skälen kan vara olika, till exempel ekonomiska eller praktiska, medan några trivs så bra ihop att de vill umgås hela semestern.

För det mesta fungerar samägandet hyfsat. De flesta har nog lite meningsskiljaktigheter eller upplever att förutsättningarna ändras över tid. Men man löser konflikter som uppstår, ser tiden an, eller står ut med varandras egenheter. Men det händer också att sommarstugan blir upphov till fruktansvärda bråk och till synes olösliga problem.

Om bråket är ett faktum

Precis som vid alla bråk så är det inte rätt tid att lösa problem i konfliktens mest brinnande skede. Man tänker inte klart när man är arg, och alla beslut som fattas då riskerar att vara ogenomtänkta och ångras längre fram. Tvärtom gör man bäst i att ta ett kliv tillbaka och försöka lösa bara det mest akuta.

För att undvika onödiga känsloutspel kan det vara smart att ta hjälp av professionella. Kanske blir det just i denna stund bäst om en takläggare får lägga om det läckande taket, ett grannbarn får klippa det obönhörligt växande gräset, en jurist får göra en bedömning av situationen eller en familjeterapeut får hjälpa er att komma till tals med varandra.

I stridens hetta är det också alltid att rekommendera att man avstår från sina anspråk tillfälligt – hur rätt man än har. Relationer är nämligen svårare att reparera än materiella skador eller förstörda semesterplaner.

När man bara går och retar sig på varandra 

Har man ännu inte hamnat i öppen konflikt, men ändå känner att situationen inte är helt tillfredsställande, finns det mycket man kan göra. Först och främst är det bra att göra en grundlig analys av situationen. Vad är det som gör att man inte känner sig tillfreds?

Ofta handlar gnisslet om helt andra saker än sådant som direkt har med sommarstugan att göra. Är man släkt har man en historia ihop. Kanske retar man sig på sin ansvarslösa lillebror, eller sin kontrollerande och styrande mamma mest utifrån hur man upplevde situationen när man var yngre.

Hur det ligger till med den saken får man kläm på genom att ta sig en titt på hur det rent konkret ser ut. Är det alltid samma person som lyckas driva igenom sina idéer? Är det alltid samma familj som tömmer dasset och gör annat tråkigt men nödvändigt, medan den andra glatt tänder grillen och fäller ut baden-baden-stolarna vid sina besök? Står betalningsansvar i proportion till hur mycket man använder huset?

Det bästa sättet att skydda sig ifrån storbråk är att inte fastna i föreställningar utan hålla dialogen levande om hur man ska ha det tillsammans. Det är också bra om man har förståelse för att omständigheter ändras. Barn och partners kommer till eller försvinner, behov och ork förändras med åldern, intressen och prioriteringar ändras över tid. Var öppen med hur just dina behov ser ut för tillfället, och försök att hitta kompromisser som alla kan leva med.

Att tänka på innan

Om den gemensamma sommarstugan ännu inte är ett faktum finns det mycket man kan göra för att förebygga kommande konflikter. En sådan sak är att redan inledningsvis, kanske i ett skriftligt kontrakt, reglera hur man ska hantera eventuella kommande meningsskiljaktigheter eller försäljningar.

Det kan också vara en god idé att göra en tydlig plan över ekonomi, skötsel och åtaganden så långt fram i tiden som det är möjligt att överblicka.

Är man många kan det vara en idé att förvalta egendomen i föreningsform. Men det allra viktigaste är att noga tänka igenom varför man vill ha en sommarstuga tillsammans, t.ex:

- Bygger överenskommelsen på att man gillar varandra, eller på rent ekonomiska grunder?

- Är det rimligt att tänka sig att de inblandades livssituationer kommer att fungera ihop?

- Hur ser dina behov av integritet och kontroll ut?

Ju större insikten är om hur man själv fungerar och vilka behov man har – desto större chanser att projektet ska bli lyckat.

Slutligen: Glöm inte att det som spelar roll i en människas liv i slutänden är de relationer hon har. Relationerna är aldrig värda att offra för ett aldrig så fint sommarhus.